Reports

Big Data en Analytics – Analytics in een omnichannel wereld

Big Data en Analytics – Analytics in een omnichannel wereld

De consument van vandaag gedraagt zich steeds meer omnichannel. Hij beweegt voortdurend van kanaal naar kanaal, zelfs binnen een transactie, waardoor een traditionele multichannel benadering niet meer afdoende is om de consument goed in beeld te krijgen en hem effectief te kunnen benaderen. Om een beweging naar omnichannel analytics teweeg te brengen wordt een stap-voor-stap-benadering aanbevolen. Deze bluepaper geeft handreikingen voor omnichannel analytics van single- naar multichannel data, van geaggregeerd naar persoonsniveau waar mogelijk met verrijking van externe databronnen. Gebruik van mobiele telefoons en het Internet of Things maken data in de toekomst nog rijker. Maar alle data en dataanalyses ten spijt, omnichannel analytics creëert enkel daadwerkelijk toegevoegde waarde als de analytics aansluiten bij de bedrijfsstrategie en actiegerichte inzichten leveren waarbij de menselijke component in de vorm van creativiteit en passie essentieel zijn.
Read more
Authors: Marcel van Brenk

Editors rating

Document type: Blue Paper

Publication date: 29-05-2016

Partners

Share this report

asds